Laat uw eigen idee 3D printen

Waarom kiezen voor HB|3D?

HB|3D bv is een hightech startup gespecialiseerd in ontwikkeling van 3D printers voor vezelversterkte plastics (composieten). Door inzet van robottechnologie kunnen wij de hele workflow kosten efficiënt inrichten, van grondstof tot eindproduct. Wij leveren totaalconcept 3D printers en kunnen ook in opdracht unieke producten printen.

  • kosten efficiënt
  • hergebruik van grondstoffen
  • uniek product naar eigen ontwerp

HB|3D in de top 3

Het door HB|3D ingediende Auduco project (Automatisch & duurzaam composiet productieproces) is van de 123 ingediende voorstellen als 3e geëindigd!

HB|3D gaat samen met VABO Composites een nieuwe printercel ontwikkelenvoor het printen van mallen. Met het 3D-printen van mallen wordt een grote kostenbesparing gemaakt doordat zware arbeid niet meer nodig is en het materiaal na gebruik geschikt is voor hergebruik.

De Circulaire Economie

HB|3D onderzoekt de herbruikbaarheid van textielvezels voor 3D-printen en sluit hiermee aan op de actuele behoefte aan hergebruik van grondstoffen.

Afvalstromen komen vrij bij fabricage en na gebruik van producten waarmee nog weinig wordt gedaan. HB|3D participeert in het RECURF-UP project. Doelstelling van het project is om textiel en plastic opnieuw te gebruiken voor vervaardiging van nieuwe producten.

Grotere treksterkte

Korte vezelversterkt thermoplast wordt door HB|3D met succes toegepast voor het 3D-printproces. De vezels zorgen voor een grotere treksterkte in alle richtingen.

Met biovezelversterkt thermoplast is een nieuwe stap gezet in lichtgewicht 3D-printen en daarmee een besparing van grondstoffen. Tevens heeft HB|3D de eerste tests uitgevoerd met PLA-vlas waarmee verdere stappen zijn gezet in biobased produceren.

Bijzondere constructies

Lage kosten en een grote mate van flexibiliteit in maatwerk! HB|3D ontwerpt nieuwe bouwconcepten waarmee deze onderscheidende eigenschap wordt gedemonstreerd.

Dome 3 meter hoog en een diameter van 6 m, afzonderlijk geprinte polygonen met elk een andere vorm. Dergelijke modulaire elementen creëren nieuwe mogelijkheden om 3D-printen toe te passen in de bouw waarmee op snelle wijze grote unieke vormen gemaakt kunnen worden.

Large Scale 3D Robot Printing

HB|3D bv is een hightech startup gespecialiseerd in ontwikkeling van 3D printers voor vezelversterkte plastics (composieten). Door inzet van robottechnologie kunnen wij de hele workflow kosten efficiënt inrichten, van grondstof tot eindproduct. Wij leveren totaalconcept 3D printers en kunnen ook in opdracht unieke producten printen.

+31 (6) 20 13 00 10

Partners

Vabo is een hoogwaardig maakbedrijf in composietproducten en gespecialiseerd in de markten maritiem, industrie en architectuur, met name one-off projecten. Samen met HB|3D werkt VABO aan een nieuw 3D printproces voor de vervaardiging van mallen waarmee zowel kosten- als materiaalbesparing wordt beoogd in de composietenbouw.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is partner in de ontwikkeling van nieuwe circulaire productiemethoden met 3D-printing. Samen met HB|3D worden mogelijkheden onderzocht van o.a. textielvezels als versterkingsmateriaal in thermoplasten. Tevens wisselen de HvA en HB|3D voortdurend kennis uit via studentprojecten, zowel op het gebied van nieuwe materialen als productieprocessen.

SprutCAM is het flagship product van SPRUT Technology, het wereldwijd gebruikte CAM softwarepakket voor verspanende bewerkingen (subtractive manufacturing) zoals frezen, draaien en vonken. SPRUT Technology heeft een sterke focus op R&D en wil haar software uitbreiden voor additive manufacturing, zoals 3D-printing. SPRUT Technology en HB|3D werken samen aan nieuwe softwaremodules voor 3D robotprinting.

Maak biedt in Haarlem onderdak aan bedrijven die werkzaam zijn in de innovatieve tech sector. Je vindt er een mix van ambachtelijke maakbedrijven met een relatie tot 3D printen, superspecialisten die gebruik maken van de allernieuwste digitale maaktechnieken en bedrijven die actief zijn in het hergebruik van materialen en de circulaire economie.

Kuka Industrial Robots is een van de grootste fabrikanten van industriële robots en automatiseringssystemen voor diverse industrieën zoals automotive, metaal, voeding en plastics. KUKA is vooruitstrevend in toepassing van robots voor manufacturing, zoals frezen, boren en snijden. HB|3D werkt samen met KUKA aan de ontwikkeling van CAM-software voor 3D-printing.

De 3D Makers Zone! is een innovatiewerkplaats voor bedrijven en het onderwijs waar de nieuwste technieken op het gebied van 3D-printing onder één dak is ondergebracht. De 3D Makers Zone is de uitgewezen plek als start voor het opnemen van 3D-printing in uw productieproces. Met verschillende onderwijsinstellingen wordt in de 3D Makers Zone de huidige generatie leerlingen opgeleid, zodat zij met hun kennis en kunde op het gebied van 3D-printing een rol kunnen spelen in de nieuwe maakindustrie. HB|3D stelt haar printers en kennis ter beschikking aan de 3D Makers Zone.

Stuur ons een bericht

Contact Us
Feel free to contact us if you have any questions
Image