• Privacy

We respecteren de privacy van onze bezoekers, relaties en opdrachtgevers. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt altijd op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemeen

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door klanten, relaties en opdrachtgevers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit het gebruik van onze diensten.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. We hebben deze gegevens nodig voor de facturatie en om het gebruik van diensten mogelijk te maken. Hiervoor vragen we om uw bedrijfsnaam, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Welke gegevens verzamelen we

We verzamelen contactgegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en IP-adres. We houden ook bij wanneer en waarover we met u hebben gesproken. Stuurt u ons een e-mail dan worden uw naam, e-mailadres, IP-adres en de inhoud van de conversatie bewaard.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren, te factureren en voor het beantwoorden en opvolgen van vragen, wijzigingen en verzoeken.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden nimmer gedeeld met andere partijen of instanties voor zover dit niet nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. HB3D geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder uw toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op HB3D of haar website, de rechten of bezittingen van HB3D en haar website te beschermen en verdedigen, en in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Vrijgaven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na zorgvuldige afweging met belanghebbende.

Soms moeten we uw persoonsgegeven delen met andere partijen om een aangevraagde dienst te kunnen leveren. Daarnaast maken we gebruik van systemen of diensten van partners en leveranciers waarbij het mogelijk is dat deze partij toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Sommige partners en leveranciers zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Deze partners en leveranciers zorgen voor de juiste waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging. Waar nodig zijn contractuele afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Hoe beveiligen we uw gegevens

We beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijzigingen of vernietiging. Binnen het bedrijf worden gegevens opgeslagen op servers met wachtwoordbeveiliging, twee staps verificatie (2FA) en beperkte toegang. Uw gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland. Backups van persoonsgegevens worden daarnaast versleuteld bewaard in gecertificeerde datacenters in Nederland, Duitsland en Ierland.

Voor zover partners en leveranciers toegang moeten hebben tot uw gegevens, zorgen we dat dit veilig gebeurt. De betreffende partner of leverancier ontvangt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de dienstverlening. We vermelden expliciet dat deze gegevens adequaat beveiligd dienen te worden. Waar nodig zijn contractuele afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Inzage, correctie en het recht om vergeten te worden

Indien uw gegevens in onze administratie onjuistheden bevat, kunt u deze laten wijzigen door contact met ons op te nemen. U heeft daarnaast het recht om vergeten te worden. Dat betekent dat u ons kunt vragen om uw gegevens uit ons klantenbestand te verwijderen. In bepaalde situaties kunnen we niet aan uw verzoek voldoen. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht om financiële informatie 7 jaar te bewaren. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, informeren wij u over de reden.

CloudFlare DNS en beveiliging

Om onze website en achterliggende systemen te beschermen tegen online beveiligingsrisico’s, wordt de DNS van onze website omgeleid via CloudFlare. CloudFlare verzamelt geen gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze website.

De verkeersgegevens worden door CloudFlare opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben CloudFlare niet toegestaan deze verkeersgegevens aan derden te verstrekken. Verkeersgegevens kunnen alleen door CloudFlare aan derden worden verstrekt indien CloudFlare hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens CloudFlare verwerken.

E-mail nieuwsbrief

Periodiek versturen we een nieuwsbrief per e-mail waarmee relaties en geinteresseerden op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze dienstverlening. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee u zich direct kunt afmelden.

Voor het versturen van onze e-nieuwsbrief maken wij gebruik van Sendinblue en Mailjet. Het abonneebestand wordt door Sendinblue en Mailjet opgeslagen op servers in Duitsland. We hebben Sendinblue en Mailjet niet toegestaan het abonneebestand aan derden te verstrekken. Zowel Sendinblue als Mailjet kunnen het abonneebestand alleen aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht.

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is op die websites niet van toepassing. HB3D draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom altijd het privacybeleid van de website die u bezoekt.

Websites van derden

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website en het privacybeleid worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wet- en regelgeving. Het verdient daarom aanbeveling ons privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.

Vragen en opmerkingen

Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@hb3d.nl. We zullen zo snel mogelijk reageren.